Bedrijvenloop
Wilt u met een bedrijventeam meelopen? Neem dan contact op met de stichting HDKT.
Zij verzorgen de inschrijving van de bedrijventeams.